IFIA TAGOK
Az IFIA elsődleges testületét alkotó IFIA-tagokat a teljes, a levelező és az együttműködés három kategóriájába sorolják szavazati státuszuk, alapításuk dátuma és tevékenységük fajtája szerint.
játszaniszünet
Slider

IFIA TELJES TAGOK

IFIA A teljes jogú tagok szavazati joggal rendelkeznek a Közgyûlésben, és olyan nemzeti szövetségeket is magukban foglalnak, amelyek célja és tevékenysége nagyjából megfelel a Szövetség céljainak és tevékenységeinek, valamint a Szövetség alapszabályának.

A jogok összefoglalása:

Beszéljen és szavazzon a Közgyûlésen.
Felvételi jogosultság az IFIA irányító testületeire.
A legmagasabb IFIA szolgáltatások és a legjobb ajánlatok az események regisztrálására stb.
Akkreditáció (IFIA teljes tagság igazolása).

Profil:

Nemzeti Inventor / Innovator Egyesületek / intézmények / társaságok

Tudósok, kutatók, vállalkozók szövetségei

Innovációs központok és kutatóközpontok

Teljes jogú tagok

üres

A kék pontot tartalmazó zászlókat tagjelöltként azonosítják. A tagjelöltek a fejlesztés korai szakaszában lévő nemzeti szövetségek vagy a teljes jogú taggá válást kérő egyesületek. Nincs szavazati státuszuk. Ha határozottan részt vesznek az IFIA tevékenységeiben, a Végrehajtó Bizottság jóváhagyásának megszerzése után teljes jogú tagokká válhatnak.

TELJES TAGOK felelősségek

A teljes jogú tagok a következő tevékenységek elvégzéséért felelnek az IFIA céljainak előmozdítása érdekében:

1. Részvétel a IFIA események (legalább évente egyszer)

2. Részvétel a Közgyűlés kétévente megtartott ülésein (kötelező a teljes jogú képviselő részvétele. Ellenkező esetben feltételezzük, hogy egy meghatalmazott levelet küldnek, amely felhatalmazza egy másik tagot, hogy szavazzon. Ha nem vesz részt két egymást követő Közgyűlés ülésén, akkor a teljes tagság felfüggesztését vonja maga után. )

3. Az éves jelentés benyújtása az IFIA-hoz
én. Az egyesület aktív tagjainak száma
ii. A szervezett nemzeti vagy nemzetközi rendezvények száma, például oktatási műhelyek, kiállítások, szemináriumok, konferenciák vagy kongresszusok stb.
III. A forgalomba hozott találmányok teljes jelentése
iv. Az entitás vezetéséről szóló legfrissebb jelentés benyújtása
v. Jelentés benyújtása az IFIA rendezvényen való részvételről
4. Az éves tagsági díj kellő időben történő megfizetése

Ha valamelyik teljes jogú képviselő nem jár el a fent említett kritériumok alapján, akkor az elnökség jelentést tesz a Végrehajtó Bizottságnak tevékenységük hiányáról, tagságukat felfüggesztik, és tagsági státuszukról a következõ általános közgyûlés dönt. Közgyűlés ülése.